Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Singing in the tears.

“I always like walking in the rain, so no one can see me crying.”
 Charles Chaplin.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου