Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Vote this way.

Αφιερωμένο απ' τη Lady Gaga σε όλους τους Έλληνες:
Ooh, there is another way, but I was voted this way,
Baby, I was voted this way.
Ooh, there is another way, but I was voted this way,
I'm on the wrong track, baby, I was voted this way.

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014