Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

You laugh at me because I'm different.

I laugh at you because you're all the same.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου