Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Μεγάλη Τετάρτη.

Και ήρξατο νίπτειν τους πόδας των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου